Hội Nữ Hướng đạo Mỹ (Girl Scouts of the United States of America) là một tổ chức thanh thiếu niên dành cho nữ tại Hoa Kỳ và các bé gái sống ở hải ngoại. Chương trình Nữ Hướng đạo được phát triển vì những mối quan tâm của Phong trào Cấp tiến tại Hoa Kỳ từ những người tìm cách cổ vũ phúc lợi xã hội của giới nữ trẻ và nó là đồng nhiệm của Hội Nam Hướng đạo Mỹ. Hội được Juliette Gordon Low thành lập vào năm 1912 và dựa vào các nguyên lý Hướng đạoRobert Baden-Powell đã thành lập trước kia.

Hội Nữ Hướng đạo Mỹ sử dụng Phương pháp Hướng đạo để xây lòng tự trọng và dạy các giá trị như thật thà, công bằng, dũng cảm, lòng trắc ẩn, đức tính, tình bằng hữu, tự tin và tính công dân qua các hoạt động bao gồm cắm trại, công việc cộng đồng, học cấp cứu, và đoạt vô số chuyên hiệu bằng cách học tập nhữnh kỹ năng thực dụng. Các thành tựu của Nữ Hướng đạo được công nhận qua những thăng tiến cấp hạng và những bằng thưởng đặc biệt. Hội Nữ Hướng đạo Mỹ có các chương trình dành cho thiếu nữ với các sở thích đặc biệt, thí dụ như các hoạt động thể thao vui chơi dưới nước.

Thành viên được sắp xếp theo lứa tuổi với các hoạt động thích hợp với mỗi nhóm tuổi. Là một thành viên của Hội Nữ Hướng đạo Thế giới, Hội Nữ Hướng đạo Mỹ có một lịch sử dài đã thâu nhận thiếu nữ từ mọi thành phần trong xã hội.

Để biết thêm chi tiết, xem trang web: http://vi.wikipedia.org/wiki/Hội_Nữ_Hướng_đạo_Mỹ

The Girl Scouts of the United States of America (GSUSA) is a youth organization for girls in the United States and American girls living abroad. It was founded by Juliette Gordon Low in 1912 and was organized after Low met Robert Baden-Powell, the founder of Scouting, in 1911.[2] Upon returning to Savannah, Georgia, she telephoned a distant cousin, saying, "I've got something for the girls of Savannah, and all of America, and all the world, and we're going to start it tonight!"[3]

GSUSA aims to empower girls and to help teach values such as honesty, fairness, courage, compassion, character, sisterhood, confidence, and citizenship through activities including camping, community service, learning first aid, and earning badges by acquiring other practical skills. Girl Scouts' achievements are recognized through rank advancement and by various special awards. Girl Scouts welcomed girls with disabilities early in their history, at a time when they were not included in most other activities.[3]

Membership is organized according to grade with activities designed appropriately for each level. The GSUSA is a member of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), and has an extensive history of accepting girls from any background.

For more information, go to http://en.wikipedia.org/wiki/Girl_Scouts_of_the_USA