Hội Nam Hướng đạo Mỹ (Boy Scouts of America hay viết tắt là BSA) là một tổ chức thanh thiếu niên lớn nhất tại Hoa Kỳ; trên 100 triệu người Mỹ đã và đang là thành viên. Được thành lập năm 1910 như một hội viên của phong trào Hướng đạo, mà có số thành viên đăng ký là 2.938.698 thanh thiếu niên cùng với 1.146.130 huynh trưởng trong 122.582 đơn vị cho đến cuối năm 2005.[1] Hội Nam Hướng đạo Mỹ mướn nhiều nhà chuyên môn làm việc ở cấp bậc cao cho quản lý hành chính và cho các công tác thương mại; nhưng ở các cấp đơn vị ( Thiếu đoàn (troop), Ấu đoàn (pack) và Kha đoàn (crew) ) các trưởng hướng dẫn đều là tự nguyện, làm việc không có lương bổng.

Hội Nam Hướng đạo Mỹ có nguồn gốc từ những quan tâm của phong trào cấp tiến tại Hoa Kỳ của những người tìm cách cổ vũ phúc lợi xã hội cho giới trẻ. Hội Nam Hướng đạo Mỹ dùng phương pháp Hướng đạo để dạy nhiều lần cho in trí các giá trị như tự trọng, tính chất công dân, và yêu cuộc sống ngoài trời qua nhiều hoạt động phong phú ngoài trời như cắm trại, trò chơi dưới nước, và đi bộ đường dài.[2][3]

Hội Nam Hướng đạo Mỹ công nhận những thành tựu của Hướng đạo sinh qua qui trình thăng bậc và có nhiều loại giải thưởng đặc biệt. Nó gồm có nhiều tầng lớp và chương trình khác biệt nhau để cho thích hợp hơn với các trẻ em nam tuổi từ 7 đến 17, và cả các thanh niên và thanh nữ từ 14 đến 21 tuổi. Hội Nam Hướng đạo Mỹ hoạt động ở địa phương qua các đơn vị cấp đoàn như Thiếu đoàn (troop), Ấu đoàn (pack) và Kha đoàn (crew).

Để biết thêm chi tiết, xem trang web: http://vi.wikipedia.org/wiki/Hội_Nam_Hướng_đạo_Mỹ

The Boy Scouts of America (BSA) is one of the largest youth organizations in the United States, with 2.7 million youth members and over 1 million adult volunteers.[2] Since its founding in 1910 as part of the international Scout Movement, more than 110 million Americans have been members of the BSA.[3]

The BSA goal is to train youth in responsible citizenship, character development, and self-reliance through participation in a wide range of outdoor activities, educational programs, and, at older age levels, career-oriented programs in partnership with community organizations. For younger members, the Scout method is part of the program to inculcate typical Scouting values such as trustworthiness, good citizenship, and outdoors skills, through a variety of activities such as camping, aquatics, and hiking.[4][5]

The BSA is a constituent member of the World Organization of the Scout Movement. The traditional Scouting divisions are Cub Scouting for boys ages 7 to 10½ years, Boy Scouting for boys ages 10½ to 18 and Venturing for young men and women ages 14 (or 13 and have completed the 8th grade) through 21. Learning for Life is a non-traditional subsidiary that provides in-school and career education.[6][7] The BSA operates traditional Scouting by chartering local organizations, such as churches, clubs, civic associations, or educational organization, to implement the scouting program for youth within their communities. Units are led entirely by volunteers appointed by the chartering organization, who are supported by local councils using both paid Professional Scouters and volunteers.

For more information, go to http://en.wikipedia.org/wiki/Boy_Scouts_of_America